9 czerwca 2020

Wady i zalety transportu samochodowego

Transport samochodowy stanowi niezwykle istotny element łańcuchów logistycznych. To najczęściej i najchętniej wybierany sposób przewozu towarów w Polsce, w Europie i na świecie. Jest wiele powodów, aby z niego korzystać. Ma też jednak swoje wady. Jakie są plusy i minusy transportu drogowego?
9 czerwca 2020

Transport materiałów niebezpiecznych

Każdego roku przewozi się ogromną liczbę ładunków stanowiących potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia oraz dla środowiska naturalnego. Należą do nich materiały łatwopalne, wybuchowe, trujące, żrące, zakaźne, radioaktywne lub w jakikolwiek inny sposób niebezpieczne. To zarówno ciecze, jak i gazy oraz ciała stałe. Dlatego przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym jest regulowany odpowiednimi przepisami, wśród których niezwykle istotne znaczenie mają przepisy ADR.
9 czerwca 2020

Transporter opancerzony

W branży transportowej ciekawe zlecenia zdarzają się praktycznie bez przerwy. Czasem chodzi o wyzwanie, jakie stanowi przewóz i jego dobre zaplanowanie logistyczne, a czasem najbardziej interesujące jest to, co trzeba przewieźć. Przykładem tego drugiego przypadku może być zadanie transportu półgąsienicowego transportera opancerzonego o nazwie Sd.Kfz.251. Rzecz jasna pojazd należał do armii niemieckiej podczas II wojny światowej.